Potrošnja kod osvjetljenja određuje se na osnovu jačine sijalice (lampe) i dužine vremena koje svetli.

U poređenju sa štedljivim sijalicama, obične sijalice sa užarenim vlaknom, su neuporedivo većí potrošači, pa zato njih, ako se već mora, treba instalirati samo gde svetlo nikad ne treba dugo da gori, kao podrum, hodnik ili toalet.

Zamena sijalica sa užarenim vlakonom štedljivim – studija

Prilikom razmišljanja o uvođenju štednih sijalica najveći problem u razmišljanju kupca jeste činjenica da je početna cena štedne sijalice mnogo viša od cene obične sijalice. Ali, ono što se u prvom trenutku često zaboravlja jeste da štedne sijalice za istu snagu troše četiri do pet puta manje električne energije pa samim tim imaju i do deset puta duži radni vek.

Ako uzmemo jedan tipičan primer u kome u nekom domaćinstvu sijalica u dnevnom boravku gori prosečno pet sati dnevno. Na godišnjem nivou bi obična sijalica snage 60 W potrošila oko 110 kWh, uz najjeftiniu cenu kWh od 6,578 din (zelena tarifna zone EPS-a) struje u vrednosti od oko 800 dinara. S druge strane tipična štedljiva sijalica koja daje istu jačinu svetlosti uz realnu snagu 18W potrošiće oko 33 kWh električne energije, pa će ušteda biti oko 500 dinara. Razlika je očigledna, a bitno je naglasiti da ovo nije ušteda električne nergije već efiksnije korišćenje električne energije jer štedljive sijalice jednostavno troše manje. Naravno investicija kupovine i zamene sijalica se isplati posle godinu dana, a ako uzmemo u obzir da je životni vek u ovom primeru veći od četiri godine, u budućnosti će ta sijalica ostvariti stvarnu uštedu (profit) električne energije u vrednosti od 2500 dinara. S druge strane, treba uzeti u obzir da se unutar životnog veka štedne sijalice mora promeniti više sijalica sa užarnim vlaknom, što ukupno uštedu podiže za još 400 dinara, kolika je cena dodatnih sijalica sa užarnim vlaknom koje bismo kupili ako ne koristimo štedljivu sijalicu.

Poređenje efikasnosti u odnosu na cenu LED Štedljiva sijalica Obična sijalica
Prosečni radni vek 40.000 8.000 1.500
Trajanje Oko 22 godine Oko 4,5 godine Oko godinu dana
Potrošnja električne energije za jednu sijalicu 7W 18W 60W
Potrošnja energije u kW za period od godinu dana 127,75kWh 328,5kWh 1096kWh
za 10 sijalica koje rade po 5h na dan
Godišnji račun za struju (cena kWh je 6,578din) 840din 2161din 7203din

Ipak, nije svejedno koje štedljive sijalice kupujemo. Preporučujemo kupovinu štednih sijalica renomiranih proizvođača i višeg energetskog razreda koje dolaze s garancijom i mogućnošću zamene u garantnom roku. Jeftinije štedne sijalice, naime, često imaju znatno kraći životni vek, a ako nemaju garanciju, nema niti mogućnosti zamene u slučaju da životni vek bude kratak.

Zbog očigledne mogućnosti velike uštede električne energije, upotreba štedljivih sijalica je postala tema i u političkim krugovima, pa je na primer Australija odlučila da od 2010. godine zabrani upotrebu klasične sijalice sa užarenim vlaknom, a verovatno je da će i zemlje članice Europske unije uvesti istu uredbu.
U zemljama Evropske unije stupila je na snagu zabrana proizvodnje sijalica sa užarenim vlaknom snage 100 W.

Koliko Vi imate sijalica sa užarenim vlaknom i kolika bi bila vaša ušteda za godinu dana ako se prebacite na štedljive? Jednostavno je izračunati po navedenom modelu.

Da li ste već znali da LED rasveta koristi i do 10 puta manje električne energije od obične sijalice.

U posljednje vreme u trendu je proizvodnja i upotreba tzv. LED rasvete (eng. LED – Light Emitting Diode). Karakteristika LED rasvete je manja potošnja energije, dugotrajnost proizvoda i smanjeni troškovi za struju. LED koristi samo 1/10 potrošnje standardne sijalice i polovinu snage fluoroscentne svjetiljke a traju 10 puta duže nego fluoroscentna sijalica i 10 puta duže od obične (inkadescentne – sa užarenim vlaknom) sijalice. Pošto ove sijalice traju godinama, štedi se energija pa se smanjuju troškovi održavanja i zamene. U mnogim gradovima u Americi su zamnjene sijalice na semaforima s matricom svjetlećih dioda i na taj način su smanjeni troškovi za električnu energiju za 90%.

LED Štedljiva sijalica Obična sijalica sa užarenim vlaknom
2W 5W 15W
3W 8W 25W
Potrošnja električne energije za jednu sijalicu 7W 18W
5W 14W 40W
7W 18W 60W
12W 40W 100W
Traje 10 puta duže od obične sijalice Traje 5 puda duže od obične Kratak radni vek
Troši 10 puta manje od obične sijalice Troši 5 puta manje od obične Troši putno energije
Odmah svetli punom snagom Ne svetli odmah punom snagom Lako se lomi
Uništava grla, prekidače
Ne sadrši štetne materijale Sadrži živu, fenol…

Takođe, LED rasveta nije osetljiva kao klasično osvetljenje na promene napona koje se svakodnevno dešavaju. Možete ih uključiti i isključiti beskonačan broj puta bez bojazni da će to skratiti njihov životni vek. LED svetlo dostiže svoj maksimum osvetljenosti trenutno, za razliku od fluorescentnog kome ipak treba izvesno vreme. Sa LED svetlima osvetljavanje je postalo izuzetno lako i sa ekološke tačke gledišta. Ova tehnologija je poželjna zato sto se izuzetno lako reciklira.

Štedljive lampe i sijalice izgledaju skuplje od običnih sijalica ali one ustvari štede novac. Kako troše i do 10 puta manje energije nego obične, uz vek trajanja koji do 10 puta duži, zamena običnih silaica LED sijalicama ili drugim štedljivim sijalicama na mestima gde nam je potrebno veštačko osvetljenje u dužem vremenskom periodu se vrlo brzo isplati, tj sijalica ili lampa se brzo zaradi nazad.

Naravno, nije preporučljivo menjati sijalice u spavaćim sobama ili sobama gde je potreba za veštačkim svetlom relativno mala, ali svakako prilikom pravljenja novih objekata treba birati štedljive sijalice.

Takođe je bitno napomenuti da LED diode od kojih se i prave led sijaliceu sebi NE sadrže olovo (Pb), živu (Hg), kadmijum (Cd), šestovalentni hrom (CrVI), polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difeniletar (PBDE) koji su štetni po okolinu i opasni po naše zdravlje.

Nekoliko saveta ze manju potrošnju energije

Ako često zaboravljamo da ugasimo svetlo u podrumu ili garaži, najbolje je instalirati automatski prekidač, koji će svetlo nakon nekoliko minuta automatski isključiti, kao što se gasi na primer svetlo u hodniku stambene zgrade.

Svetlo napolju može daje osjećaj sigurnosti, ali osvetljavanje ulaza ili dvorište celu noć nema smisla, i predstvalja pravi primer besmislenog razbacivanja i neefikasnog trošenja energije. Ovde preporučujemo ugradnju reflektora sa senzorom pokreta i tajmerom. Jednostavan detektor može da se pobrine da sijalica napolju upali i gori određeni broj minuta ako je neko u blizini.

Svetliji zidovi i namještaj reflektuju svetlost bolje od tamnijih pa tako na primer iznad crnog stola sijalica od 100W nema većeg efekta od sijalice od 60W iznad belog stola, pa je jasno da se svetlija unutrašnjost takođe može optimalno osvetliti sa manjom jačinom svetlosti, pa zato prilikom uređivanja i organizovanja poslovnog ili stambenog prostora, preporučujemo organizovanje prostora tako da u njega preko dana ulazi dovoljno dnevnog svetla do mesta gde se čita, piše ili radi. Dnevno svetlo ne samo da je besplatno već manje opterećuje oči, a naučno je dokazano da povoljno utiče na opšte zdravlje i raspoloženje.