• twitter
  • facebook
  • youtube
  • email
  • linkedin
O nama

Efikasnost.rs je web portal osnovan sa idejom da podiže svest javnosti o značaju energetske efikasnosti, pruži pomoć i savete, kako stručnim licima tako i svim građanima u realizaciji svojih energetski efikasnih ideja, a sve u cilju unapređenja domaće građevinarske i energetske prakse na najviši svetski nivo kvaliteta i održivosti!

Vizija Efikasnost.rs jeste da postane pouzdani tim koje će voditi region jugoistočne Srbije ka održivosti i efikasnosti u svakom aspektu životnog i radnog okruženja.

Misija Efikasnost.rs jeste da podstakne i vodi preobražaj srpske građevinske i energetske industrije, kao i celokupnog privatnog i društvenog tržišta ka održivosti i praksi energetske efikasnosti, i odgovornog ponašanja.


Naši ciljevi su:

Podizanje svesti šire i stručne javnosti
Podsticaj i pružanje pomoći društvenom sektoru
Podizanje nivoa energetske efikasnosti u regionu
Razvoj i obrazovanje energetske industrije i tržišta
Podsticaj i pružanje pomoći privatnom sektoru
Razvoj i obrazovanje građevinske industrije i tržišta