Oko 20% električne energije koja se troši u svetu rasipa se kroz neefikasnu rasvetu. Putem Direktive Evropske komisije 2005/32/EC o ekološkom dizajnu, koja je poznata i pod nazivom Proizvodi koji koriste električnu energiju (EuP), preduzet je bitan korak u pravom smeru koji između ostalog zahteva postepeno izbacivanje iz upotrebe neefikasnih oblika rasvete koji nisu usklađeni sa zahtevima zaštite životne sredine. Usled toga, prvi proizvod koji je nestao sa rafova trgovina su inkadescentne svetiljke od stakla sa „mraz efektom“ i sijalice od 100 W.

Međutim, glavni naglasak u Direktivi o ekološkom dizajnu stavljen je ne samo na potrošače u domaćinstvu već i na industrijsku i javnu rasvetu, što je praćeno uvođenjem novih propisa o javnoj rasveti. To obuhvata oblike rasvete koji se tipično koriste za osvetljavanje ulica, kancelarija i industrijskih objekata: Fuorescentne sijalice, sijalice sa ispuštanjem gasa i stim povezane starter jedinice i sijalice. Sa druge strane, LED sijalice imaju ogroman potencijal za ostvarenje ušteda usled značajno nižeg stepena potrošnje I istovremeno osiguranje više svetlosti.

Trend javne rasvete razvija se u pravcu zamene klasičnih VTF sijalica sa LED izvorom, što će produžiti životni vek uličnih svetiljki pa samim tim sniziti troškove održavanja i servisiranja. Sa LED javnom rasvetom ne štedimo toliko novac koliko energiju, a pri tom prihvaćamo odgovoran i dugoročan način korišćenja prirodnih izvora energije i njihovog uticaja na okolinu.

Treba naglasiti da je životni vek LED proizvoda znatno duži od ostalih izvora svetlosti, smanjeni su troškovi održavanja. LED lampe su u ovom pogledu tek na početku svog razvojnog ciklusa. Trenutno vrednosti jačine svetla LED lampi visoke snage iznosi oko 100 lumena po vatu. Obzirom da se očekuje da će ova vrednost u budućnosti dostići i do 200 lumena po vatu, ova nova tehnologija će bukvalno baciti u senku sve sada postojeće tehnologije. Sa LED sijalicama već imamo usmeren snop svetlosti koji može da se emituje pod definisanim uglom. Time se smanjuju gubici usled refleksije i apsorpcije koji se do sada nisu mogli izbeći zbog potrebe da se svetlost široko usmerava. LED sijalice takođe pružaju viši nivo sigurnosti. Veoma dobre vrednosti indeksa davanja svetla (CRI) koje su > 80 takođe omogućavaju da se noću postigne puno prepoznavanje boja. To znači da u stvari vidimo sve detalje predmeta a ne samo da ih grubo prepoznajemo. Sama činjenica da LED sijalice imaju duži vek trajanja dodatno smanjuje ogromnu količinu otpada koji se generiše usled neophodnosti stalne zamene starih oblika rasvete. Tome treba dodati i činjenicu da je kompletna svetiljka izrađena od visokokvalitetnih materijala koji su nakon isteka životnog veka pogodni za reciklažu.

LED tehnologija se već više godina primenjuje kao osvetljenje za postizanje efekata i u industriji automobila, a probija se i u oblast osvetljavanja otvorenih i zatvorenih prostora. Osnovni razlozi za upotrebu ovih proizvoda su senzacionalno niska potrošnja električne energije i s tim povezane potencijalne uštede. Sledeći cilj onih koji su razvijali ovu tehnologiju bio je da se delotvornost još dodatno poveća kroz inteligentnu kontrolnu tehnologiju.

Životni vek LED proizvoda prvenstveno zavisi od radne temperature. Zato je kod razvoja kućišta dobro upravljanje toplotom postavljeno kao prioritet. Pozitivni prateći efekat je dalje smanjenje potrošnje električne energije.

Napajanje

Elektro instalacija je smeštena u potpuno izolovanom plastičnom kućištu, zaštićeno od kratkog spoja, nadnapona, i pregrejavanja. Moguća je odvojena zamena što dodatno olakšava održavanje.