Izgradnja novih objekata a sa visokim stepenom energetske efikasnosti predstavlja održivu gradnju koja je bazirana na principima održivog razvoja, a to je onaj razvoj koji zadovoljava današnje potrebe na način, da se ničim ne ugrožava zadovoljenje potreba budućih generacija.

Održiva gradnja predstavlja jednu od važnijih mera u borbi protiv daljeg zagrevanja atmosfere i daljih klimatskih promena jer smanjuje uticaj građevinske industrije na okolinu putem korištenja prirodnih materijala i tehnologija, kao i kroz implementaciju mera energetski efikasne gradnje, korišćenja obnovljivih izvora energije i pravilnog odlaganja otpada u toku i posle gradnje objekta.

Rezultat ovakve gradnje i planiranja je činjenica da su energetski efikasni objekti ugodniji za stanovanje, jeftiniji za održavanje i dužeg životnog veka.

Kako graditi energetski efikasnije objekte?

Neki od glavnih principi održive gradnje su sljedeći:

 1. Projektovanje sa energetsi efikasnim pristupom koji podrazumeva planiranje orijentacije i oblika objekta, planiranja prostorija, iskorišćenje prirodnog osvetljenja i vegetacije, i eventualnih termalnih izvora
 2. Izrada spoljašnje izolacije;
 3. Ugradnja energetski efikasnih prozora;
 4. korišćenje energetski i ekološki efikasnih građevinskih materijala;
 5. korišćenje energetski efikasnih sistema osvetljenja, grejanja, klimatizacije i ventilacije;
 6. korišćenje pasivnih i aktivnih solarnih sistema;
 7. korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije.
Koje su koristi od održive gradnje?
 1. finansijska ušteda sa smanjenjem računa za grejanje, hlađenje i elekrtričnu energiju
 2. komfornije i kvalitetnije stanovanje
 3. duži vek zgrade
 4. odgovoran odnos prema životnom okruženju, smanjenje emisije štetnih gasova, smanjenje uticaja na klimatske promene