Induktivni potrošači (asinhroni motori, transformatori, prigušnice, fluo rasveta…) u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad (obrtanje osovine motora, svetlost), i reaktivnu snagu. Za razliku od aktivne energije koja se trajno i korisno ”troši” u potrošaču, reaktivna energija ”osciluje” između izvora i potrošača i tako opterecuje prenosne vodove.

Kako se danas veliki akcenat stavlja na pravilan odabir i korišćenje na primer sijalica, kućnih aparata pa čak i građevinskog materijala, tako treba voditi  računa i o efikasnosti električnih instalacija i potrošača.

Najčesći potrošači reaktivne energije su elektromotori i transformatori, fluoroscentna i ulična rasveta. Sa druge strane postoje i uređaji koji koriste reaktivnu energiju suprotnog smera koji poništavaju (kompenzuju) reaktivnu energiju. Najpoznatiji uređaji takvih osobina su kondenzatorske baterije. U praksi se instalacija kondenzatorskih baterija vrši lokalno, kod potrošača, ili centralno u razvodnim ormanima smeštenim kraj glavnog razvodnog ormana ili niskonaponskog postrojenja u trafostanici. U industrijskim postrojenjima kompenzacije reaktivne energije realizuje se prilikom izgradnje postrojenja i sastavni je deo projekta.

Jedan od efekta koji se postiže ugradnjom kondenzatorskih baterija  je  ekonomski efekat, pri čemu se troškovi potrošnje električne energije  umanjuju za iznos ušteđene  reaktivne energije. Dodatno se rešava problem filtracije harmonika, a postižu se  i mnogi drugi efekti:

  1. Rasterećenje električnih vodova. Prenosni kapacitet mreže i sva energetska elektro oprema je manje napregnuta i smanjuje se mogućnost nastanka havarije. Smanjuju se padovi napona, a naponske prilike u instalacijama su bolje i povoljnije za rad električnih uređaja. Eliminisanjem reaktivne snage koja opterećuje transformator  stvara se prostor za njegovo optimalnije opterećenje na aktivnoj snazi.
  2. Štednja: neopravdano je i ekonomski neefikasno plaćati reaktivnu energiju, koja se ugradnjom opreme može u potpunosti eliminisati ili svesti na zanemarljiv nivo, što predstavlja  investiciju koja  će se otplatiti  za nekoliko meseci.
  3. Rasterećenje proizvodnih i prenosnih kapaciteta elektroenergetskog sistema. Samim tim doprinosimo smanjenju emisije štetnih gasova iz termoelektrana.