O Pasošu

Energetski pasoš zgrade sadrži opšte podatke o zgradi, o potrebnoj energiji, klimatske podatke, termotehničke, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava samog objekta.

Energetski pasoš moraju da poseduju sve nove zgrade, kao i postojeće koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu, ili energetski saniraju.

Već izgrađeni objekti, koji zbog nesavesnog i nefikasnog planiranja rasipaju veliku količinu energije, moći će da se adaptiraju i povećaju svoju efikasnost, a ideja je da se subvencionisanim kreditima za izolacione materijale i radove uredi veliki broj objekata. Propisano je koliko objekti mogu maksimalno energije da troše a oni objekati koji to ispoštuju, dobiće sertifikat. Samim tim će i objekti sa ovim dokumentom imati veću vrednost, a vlasnici objekata koji nemaju energetski pasoš neće biti u mogućnosti da vreše promet nekretnina. S obzirom na to da ne mogu sve zgrade biti energetski efikasne zbog svoje namene, takvi objekti su izuzeti Pravilnikom o energetskoj sertifikaciji zgrada.

Energetske pasoše izdavaće licencirana preduzeća koja se bave projektovanjem ili izvođenjem radova, a koja imaju zaposlene sa sertifikatom Inženjerske komore Srbije. Oni će raditi elaborate o energetskoj efikasnosti objekata, podatke će ubacivati u specijalno izrađen softver i dobijaće se kategorija energetskog pasoša za svaki objekat. U zavisnosti od ukupne potrošnje energije, pasoši će biti od A kategorije, za objekte koji troše najmanje energije, pa do G kategorije, odnosno objekte koji su ostvarili najmanju uštedu, tj. najmanje efikasne. Kad je reč o objektima koji tek treba da se grade, investitori će morati da urade elaborat o energetskoj efikasnosti, koji će biti sastavni deo projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

Zgrade sa više stanova Nove Postojeće
Energetski razred QH.nd.rel [%] QH.nd [kWh/m2a] QH.nd [kWh/m2a]
A+ ≤15 ≤9 ≤10
A ≤25 ≤15 ≤18
B ≤50 ≤30 ≤35
C ≤100 ≤60 ≤70
D ≤150 ≤90 ≤105
E ≤200 ≤120 ≤140
F ≤250 ≤150 ≤175
G ≤250 ≤150 ≤175
Ukratko:
 1. Izdavaće ga preduzeća koja imaju zaposlene koje je licencirala Inženjerska komora Srbije
 2. Sadržaće informacije o karakteristikama objekta, lokaciji, uštedi energije, gubicima, mogućim uštedama, troškovima grejanja, hlađenja
 3. Vlasnici stanova će imati tačnu evidenciju koliko energije troše i koliko mogu da uštede na godišnjem ili mesečnom nivou
 4. Bez pasoša neće moći da se dobije dozvola za sanaciju, adaptaciju ili rekonstrukciju objekta
 5. Energetski pasoš biće neophodan za promet nekretnina
 6. U zavisnosti od kategorije energetskog pasoša (od A do G), povećavaće se vrednost nekretnine na tržištu.

Zgrade će biti podeljene na nivoe koji pokazuju koliko zapravo energije troši određeni objekat. Recimo za stambene objekte energetski nivo određuje se na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje.

To znači da sve nove zgrade koje dobiju građevinsku dozvolu, ne smeju godišnje da troše više od 60kWh po kvadratnom metru korisnog prostora, što odgovara „C“ nivou.

Bez pasoša neće moći da se dobije dozvola ni za rekonstrukciju zgrade, a on će biti neophodan i kod adaptacije koja obuhvata više od 25% građevine.

Sve bi to trebalo da doprinese razmišljanju o kvalitetnijoj gradnji. Neracionalno trošenje samo vodi većim računima.

Ko sve mora da poseduje energetski pasoš?
 1. Stambeni objekti i privatne kuće.
 2. Nestambeni objekti – javni objekti, kancelarije, škole, bolnice, hoteli, sportske hale, tržni centri, industrijski objekti.
Šta se procenjuje energetskim pasošem?
 1. Toplotni omotač – spoljašnja izolacija zgrade uključujući zidove, prozore i vrata, podove, plafone, krovove, iskorišćenost sunčeve energije
 2. Grejni uređaji
 3. Snabdevanje toplom vodom
 4. Mehanička ventilacija
 5. Hlađenje
 6. Električno osvetljenje
Šta se dobija energetskim pasošem?
 1. Direktno smanjenje potrošnje energije i troškova
 2. Osiguranje kvaliteta u novogradnji i u sanaciji neefikasnih objekata
 3. Povećanje vrednosti nekretnine
 4. Obuhvatna dokumentacija postojećeg stanja
 5. Razvoj realnih sugestija za poboljšanje
 6. Mogućnost smanjenja troškova u industrijskim pogonima