Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje preduzimamo u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života.

Pojam energetska efiksnost ima dva moguća značenja, gde se jedno odnosi na tehničke uređaje, dok se drugo odnosi na određene mere i ponašanja. Za uređaje kažemo da su energetski efikasni ako imaju visok stepen korisnog dejstva tj. male gubitke prilikom transformacije jednog oblika energije u drugi. Krajnji cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora već zadržati ili čak povećati nivo udobnosti. Kada pomislimo na štednju, uglavnom su preve asocijacije na odricanje, dok efikasna upotreba energije direktno vodi ka povećanju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat povećane efikasnosti su značajne uštede u finansijskom smislu, ali ne treba zanemariti i direktan uticaj na očuvanje životne sredine.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja najavilo je početkom 2011. godine donošenje pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada. Tim Pravilnikom je predviđeno da svaki objekat dobije “energetski sertifikat” bez koga, praktično, ni jedan novoizgrađeni objekat neće moći da dobije upotrebnu dozvolu, pa se na taj način i obezbeđuje sporovođenje energetski efikasne politike.

Mere energetske efikasnosti

Energetski efikasne mere podrazumevaju ponašanje koje se primenjuje u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti ili čak mi viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja eneregetske efikasnosti su:

  1. Zamena neobnovljivih energenata obnovljivim,
  2. Zamene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim,
  3. Izolacija prostora koji se greje ili hladi,
  4. Zamena dotrajale ili neefikasne stolarije prostorija koje se greju ili hlade,
  5. Ugradnja mernih i regulacionih uređaja,
  6. Zamena ili ugradnja efikasnih sistema za grejanje, klimatizaciju ili ventilaciju.